12.září
Mladá Boleslav - Hrad
3.A, 7:50 - 12:30 hod
13.září
Mladá Boleslav - Hrad
3.B, 7:50 - 12:30 hod
10.říjen
Včelí domeček + výroba svíčky
Třída 2.C