KMD:

DIVADLO V DLOUHÉ - Dlouhá 727/39, Praha 1 

Ludvík Aškenazy: JAK JSEM SE ZTRATIL aneb Malá vánoční povídka

 

Čtvrtek 17. 2. 2022

Odjezd od školy: 1600

Předpokládaný návrat ke škole: kolem 2200

Doprava: 250,- Kč

Doprovod: Mgr. Dana Veselá, Mgr. Vlasta Skořepová, Mgr. Tereza Ulmanová

Platba za dopravu do 31 1. 2022 u paní V. Skořepové (kabinet angličtiny – zelené patro).

Případná neúčast se řeší v kanceláři u paní D. Veselé.

 

Informace o hře:
 https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/jak-jsem-se-ztratil-aneb-mala-vanocni-povidka/

Vzhledem k tomu, že se jedná o večerní představení, mohou děti přijít v pátek 18. 2. 2022 do školy až na druhou vyučovací hodinu, která začíná v 855.

Omluvenku je nutno poslat třídní učitelce / třídnímu učiteli předem, tedy nejpozději ve čtvrtek 17.2. ráno / dopoledne.