Přihláška ->ZDE-<


Žádáme rodiče, aby své děti nechávali ve školní družině po dobu nezbytně nutnou (s ohledem k nastalé epidemiologické situaci).


ŠD - Petra Ullrichová

  

ŠD - Jitka Nevrlá

ŠD - Klára Pokorná

ŠD - Marie Vlníková

ŠD - Vladimíra Sluková