Foto ke článku
14.05.2024

Výherci soutěže o nejlepší video ze Dne Země!

Tímto bychom chtěli pogratulovat k 1. místu Alžbětě P. a Ditě V. z 8. třídy, 2. místo obsadila děvčata z 9. tříd Eliška Z. a Rozárka N., 3. místo patří opět žákům z 9. ročníků - Adélce H., Jakubovi Č. a Honzovi V.
Rádi bychom i chtěli poděkovat sponzorům, kteří věnovali spoustu krásných věcí. 
IQ Landia - Liberec, Botanická zahrada - Praha, Zoo Liberec, Refill shop - bezobalový obchod MB, Knihkupectví Luxor.
DĚKUJEME!
(KK)
Foto ke článku
14.05.2024

Zasloužené vítězství

Dne 7.5. se uskutečnilo okresní kolo fotbalového turnaje McDonald's Cup v Kosmonosích. Žáci 4. a 5.tříd, jmenovitě - Bajtalon L., Cytryna M., Mařan Š., Kocian J., Moc M., Pařízek V., Šindelka A., Volf M. a Zemek R., obsadili suverénně 1.místo a postupují do krajského kola, které se odehraje 16.5. v Neratovicích. Všem klukům gratulujeme a držíme jim moc palce

(MT)

Musíme zmínit i mladší žáky a jednu žákyni (1.-3.tříd) - Pácl J., Rusňák Š., Vajgl M., Badura S., Krouský J., Branda M., Trohin I., Charvátová M. a Varman O., bojovali statečně proti starším a výškově mnohem větším hráčům a skončili na krásném 5.místě.

Foto ke článku
14.05.2024

Den Země pro 2. stupeň

Za finanční podpory školního parlamentu se dne 3.5. uskutečnil Den Země pro 2. stupeň. Z nabízených workshopů si žáci mohli zkusit vyrobit hmyzí domečky, uvařit vegetariánské pokrmy, či si vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Někteří žáci se vydali na exkurzi na Kozí farmu Pěnčín, další si vyzkoušeli práci okolo koní v JO Kněžmost. Skupina dětí se vydala k Jizeře, kde si mladoboleslavští rybáři připravili program týkající se ryb. V Klementince zase další žáci absolvovali program věnovaný včelám. Někteří se také vydali na pěší túru po krásách Mladoboleslavska, při které pilně sbírali odpad. 
Videa a fotky z proběhlé akce brzy očekávejte na našem školním instagramu @zspastelkamb!
(KK+KN)
Foto ke článku
14.05.2024

Den Země pro 1. stupeň

Ve dnech 9. a 10.5. proběhly oslavy ke Dni Země pro 1. stupeň. Díky naším úžasným deváťákům jsme zrealizovali dva dny plných her, kvízů, hádanek, rébusů a vyrábění. Rádi bychom i touto cestou chtěli poděkovat naším letošním absolventům za jejich odvedenou práci.
(KK+KN)
Foto ke článku
02.05.2024

Pohár rozhlasu 2024

Ve dnech 29. a 30. 4. se na městském stadioně v Mladé Boleslavi konal Pohár rozhlasu. S úžasným 2. místem se umístil tým mladších žáků. Mezi tyto úspěšné atlety se řadí Stříbrný Š., Holík A., Urban D., Kříž A., Schwerdtner A.,Vartsaba I., Němčík A., a Brožek T.
Mladší žákyně obsadily 11. místo. Na druhý den reprezentovali školu žáci z 8. a 9. tříd. Po velmi náročném slunném dni se oba týmy umístili na krásném 7. místě z 15 týmů.
Všem moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
(KK)
Foto ke článku
24.04.2024

Barevný týden 2024

Foto ke článku
15.04.2024

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

velice si važíme Vašeho zájmu o naši školu. V příloze najdete seznam přijatých dětí - budoucích prvňáčků naší školy.

Foto ke článku
24.03.2024

Zápis do první třídy

Foto ke článku
20.03.2024

Volno ředitele školy - duben 2024

Vážení rodiče,  

informuji Vás, že vyhlašuji volné dny ředitele školy ve dnech 22. - 23. 4. 2024.  

Důvodem vyhlášení volných dnů ředitele školy je intenzivní vzdělávací program pro zaměstnance školy.

Školní družina nebude v těchto dnech zajištěna.

Volné dny jsou vyhlášeny v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

V Mladé Boleslavi, 20. března 2024

Mgr. Jan Duchek, ředitel školy 

Foto ke článku
19.03.2024

Přípravná třída na ZŠ Pastelce

Pro více informací klikněte na leták

 

Foto ke článku
18.03.2024

Výjezd školního parlamentu

Ve středu 13. 3. 2024 náš školní parlament, v počtu 28 dětí, navštívil partnerský školní parlament Základní školy, Praha 8, Libčická v Čimicích. Cílem návštěvy bylo sdílení zkušeností, vzájemná pomoc a prohloubení spolupráce do budoucích let. Měli pro nás připravený program a také jsme měli možnost vidět prostory školy. My jsme jim přivezli malý dárek--muffiny upečené našim ŠP. Těšíme se na jejich návštěvu v půlce dubna.
(žák FP)

Foto ke článku
13.03.2024

Exkurze do poslanecké sněmovny

Dne 12.3.2024 se konala exkurze do poslanecké sněmovny. Žáci 9.A a 9.B měli tak možnost navštívit místo, které znají z televize a dozvědět se zajímavé informace.
(AF)


 

Foto ke článku
13.03.2024

Pastelkiáda - školní kolo

V únoru proběhlo první kolo Pastelkiády - matematické soutěže mezi mladoboleslavskými základními školami, kterou naše škola pořádá. Celkem se zúčastnilo přes 500 žáků v kategorii 6.- 7. ročník a přes 600 žáků v kategorii 8. - 9. ročník. Do dalšího kola z od nás postupují v mladší kategorii žáci Skalická K., Kaiserová K, Varga J., Roubíčková N., Dalecký M., Šedivý O. a ve starší kategorii Vaverková D., Kocian A., Borisov G., Ježek J., Vrábeľ J. Všem počtářům gratulujeme a těšíme se na další kolo, které proběhne venku na Radouči v průběhu května.
(CA+KC)
Foto ke článku
28.02.2024

Konverzační soutěž v RJ

23. února 2024 proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce (kategorie: 2. stupeň základní školy). Soutěžící museli prokázat své znalosti jazyka v poslechu, písemném projevu, čtení a konverzačním tématu. Vítězkou soutěže se stala Lucie (8.A). Na druhém místě se umístila Alžběta (8.A) a třetí místo obsadila Dita (8.A). Soutěžícím gratulujeme a přejeme i nadále hodně úspěchů ve výuce dalšího cizího jazyka.
(VD+LD)

Foto ke článku
28.02.2024

Recitační soutěž I. stupně

Foto ke článku
26.02.2024

Pomoc pro útulek

V pátek 23. 2. 2024 náš Školní parlament navštívil zvířecí útulek, který se nachází v hájence u Března nedaleko Mladé Boleslavi. Cílem návštěvy bylo předat finanční dar ve výši 3800 Kč - peníze vybrané v rámci Halloweenské stezky pořádané naší školou na podzim. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci, v útulku měli z daru velkou radost. Při návštěvě jsme měli možnost vidět zázemí útulku - cca 12 psů (dva z nich jsme vzali na procházku) a několik koček. Kdybyste také chtěli pomoci, navštivte tyto webové stánky: UTULEKMB.CZ - Útulek Mladá Boleslav.
(žák FP)

Foto ke článku
19.02.2024

Sběr papíru - březen 2024

Vážení rodiče,

ve dnech 14. 3. (od 7.00) a 15. 3. 2024 (do 14.00) budeme mít u vchodu do tělocvičen (žlutá vrata) přistavené kontejnery na sběr starého papíru a kartonů. 

Budou přistavené dva kontejnery: 

Jeden -  VELKÝ - pouze na papír

Druhý  - MALÝ – na kartony – nesmí se to míchat

 

 

Foto ke článku
05.02.2024

Vánoční turnaj v Bumbác ballu

Na konci prosince proběhl ve dvou dnech vánoční turnaj v Bumbác ballu. Celkem se zůčastnilo 25 týmů žáků z druhého stupně. První soutěžní den mezi sebou soupěřily týmy 6. a 7. ročníků a v dalším dni se utkaly 8. a 9. ročníky. V mladší kategorii zvítězil tým FC Malibu a ve starší tým Prachoví psi. Vítězům gratulujeme a těšíme se na příští ročník turnaje.
(PK)

Foto ke článku
31.01.2024

Den pro školu

Dne 30. ledna se na naší škole konaly dvě zajímavé besedy pro deváté ročníky, které přiblížily svět geofyziky a genetiky.

První beseda byla vedená Geofyzikem Vladem Kusbachem. Během této přednášky studenti získali pohled na praktická využití geologie a fyziky v reálném životě. Kusbach sdílel své zkušenosti a poukázal na možnosti uplatnění tohoto oboru v praxi.

Druhá beseda byla zaměřena na genetiku a byla představena panem Dolejším, forenzním genetikem z české kriminálky. Během dvou vyučovacích hodin se studenti seznámili s prací při policejních vyšetřováních a měli příležitost vyzkoušet si některé činnosti interaktivně.

Děkujeme oběma odborníkům a programu Den pro školu.
(KK)

Foto ke článku
26.01.2024

Soutěž v AJ

V tomto týdnu u nás proběhla soutěž v anglickém jazyce.
V první kategorii se na prvním místě umístila Oliwia (7.B), druhé místo obsadila Chi (7.B) a třetí místo Klaudie (7.B).
V druhé kategorii se na prvním místě umístila Amálie (9.B), druhé místo Natálie (9.B) a třetí místo Alžběta (8.A).
Všem zúčastněným moc děkujeme za účast a těšíme se na další rok. 
(AF)
Foto ke článku
22.01.2024

Okresní kolo Dějepisné olympiády

Skvělého úspěchu dosáhli naši žáci v okresním kole Dějepisné olympiády, které se konalo ve středu 17.1.2023. Z celkového počtu 38 žáků (školních kol se zúčastnilo 277 žáků) se na děleném 6. a 7. místě umístila DITA V. z 8.A a na děleném 10. až 12. místě JOZEF S. z 9.B. Ditě i Pepovi děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a zároveň jim oběma přejeme spoustu úspěchů v dalších školních i mimoškolních aktivitách. 

(LD a TK)

Foto ke článku
11.12.2023

Dějepisná olympiáda

V úterý 28. 11. se konala Dějepisná olympiáda na téma „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“  Školního kola se zúčastnilo deset žáků osmého a devátého ročníku. Nejlepších výsledků dosáhli: 1. DITA V. z 8.A, 2. JOZEF S. a 3. FILIP P., oba z 9.B. Všem účastníkům školního kola děkujeme za účast, přípravu a snahu! Dita, Pepa a Filip budou naši školu reprezentovat v okresním kole, do kterého jim přejeme hodně štěstí!    
(LD a TK)

Jarmark 2023
01.12.2023

Jarmark 2023

Malá ochutnávka skvělého jarmarku 

Foto ke článku
29.11.2023

Sběr papíru - prosinec 2023

Vážení rodiče,

ve dnech 4. 12. a 5. 12. 2023 budeme mít u vchodu do tělocvičen (žlutá vrata) přistavené kontejnery na sběr starého papíru a kartonů.

Papír můžete vozit od pondělí 4. 12. od 7:00 do úterý 5. 12. do 14:00 hod.

Budou přistavené dva kontejnery:

Jeden - VELKÝ - pouze na papír.

Druhý - MALÝ – na kartony – nesmí se to míchat.

Prosíme, dodržte uvedený čas, nevozte papír dřív ani později a nepokládejte ho na zem, pouze do kontejnerů.

Kroužek Kuchtíci
16.11.2023

Kroužek Kuchtíci