Foto ke článku
09.07.2021

Rozdělení budoucích prvňáčků ve školním roce 2021/2022

Foto ke článku
02.07.2021

Prázdninový provoz

Škola bude otevřena každou středu v době 8.00 - 12.00.

Foto ke článku
14.06.2021

Úspěšné žití ve virtuálním světě

Foto ke článku
03.06.2021

Sportovní kurz 2021

Platba na účet školy  2401714185/2010  do 11.6.2021

(každý žák měl přidělen vlastní VS pro platby, případně lze zjistit u třídního učitele či na sekretariátě školy)

7. ročníky

Datum: 21.6. – 23.6.. 2021 (pondělí – středa) 

8. a 9. ročníky

Datum: 23.6. – 25.6.. 2021 (středa - pátek) 

Přihláška ZDE

Foto ke článku
30.05.2021

Materiální pomoc liberecké ZOO

Naše škola dále přispěla materiální pomocí. Tuto akci zahájila liberecká Zoo v době Covid karantény. Děti i učitelé tak darovali enrichment předměty - tedy předměty obohacující prostředí a život zvířat v lidské péči.

 

Foto ke článku
30.05.2021

Oko Země

Škola se zapojila do  světového monitorovacího projektu Oko Země. Tento projekt využívá fotopasti k získávání unikátních dat ze života divoce žijících zvířat v divočině pěti kontinentů a k odhalování ilegálních aktivit pytláctví a dřevorubectví v národních parcích. 

Foto ke článku
14.05.2021

Informace k nástupu všech žáků do školy (od 17. 5. 2021)

Milí žáci, vážení rodiče,

MŠMT a Vláda ČR rozhodla s platností od 17. května o návratu všech žáků 1. stupně a ve Středočeském kraji i žáků 2. stupně k prezenční výuce, tedy bez rotace.

Rozhodnutím se ruší povinnost homogenních tříd a skupin, proto můžeme vyučovat v plném rozsahu (cizí jazyky a volitelné předměty). Žáci mají aktualizovaný rozvrh na stránkách školy nebo v Bakalářích (nezapomeňte zobrazit příští týden).

Všichni žáci se budou testovat antigenními testy každé pondělí v průběhu 1. vyučovací hodiny. Stále platí, že žáci, kteří prodělali Covid-19 (a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního testu) se testovat nemusí. Dále se testu neúčastní ti, kdo doloží negativní výsledek PCR testu. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede okamžitě v den jeho příchodu.

Ve škole stále platí zvýšená bezpečnostní opatření, která zahrnují povinnost nosit ochranu nosu a úst ve všech vnitřních prostorách školy. V případě venkovního vyučování, pobytu na školním pozemku i mimo něj není povinnost nosit roušku při zachování bezpečného rozestupu.

Žáci 1. stupně se dostaví v 7.30 a žáci 2. stupně v 7.35 před školu. Vcházet do školy se bude hlavními vchody (u šaten).

Sledujte aktuální informace z jídelny.

Školní družina ruší veškerá omezení (6.00 – 16.00). Družinové děti budou vpuštěny nejdéle v 7.15.

V případě dotazů se obracejte na iva.kollinova@zspastelka.cz
Podrobné informace o organizaci provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021 naleznete ZDE.

Velice si vážíme Vaší podpory.

Foto ke článku
26.04.2021

Výsledky zápisu budoucích prvních tříd pro školní rok 2021/2022

!!!VÝSLEDKY ZÁPISU ZDE!!!

Vážení zákonní zástupci,

velmi Vám děkujeme za důvěru, s jakou jste podávali žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání Vašich dětí. Naše škola evidovala nejvíce žádostí ze škol v Mladé Boleslavi.

Bohužel kapacita školy je omezená, stejně tak prostorové možnosti. Z tohoto důvodu můžeme otevřít pouze dvě první třídy. Vzhledem k převisu přihlášek jsme museli striktně postupovat dle stanovených kritérií. Z tohoto důvodu byly přijaty jen děti s bydlištěm v obvodu školy, který byl stanoven Magistrátem města Mladá Boleslav.

Nemohly být přijaty ani děti, které již ve škole mají sourozence, ale nemají trvalé bydliště v obvodu ZŠ.

Vám, kteří jste byli přijati, je rozhodnutí o přijetí vydáváno pouze na vyžádání (po telefonické dohodě). Prosíme Vás, abyste současně sledovali své e-maily. Rádi bychom se s Vašimi dětmi seznámili. Ať už osobně nebo alespoň on –line. O způsobu rozhodne následující vývoj epidemiologické situace.

Nepřijatým bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Volná kapacita pro přijetí je ještě na 8. základní škole v ulici Václavkova 1040, e-mail: skola@8zsmb.cz, tel.:326 733 867, www.8zsmb.cz (paní ředitelka: Mgr. Jitka Houštecká) a 1. základní škole v ulici Komenského náměstí 76, e-mail: info@1zsmb.cz, tel.: 326 321 572, www.1zsmb.cz (pan ředitel: Václav Kolman)

 

Vedení Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325

Materiální dary pro ZOO v Liberci
12.04.2021

Materiální dary pro ZOO v Liberci

I. a II. stupeň, pojďme potěšit zvířata v ZOO Liberec v podobě materiálních darů.

Kdy, kde a hlavně co můžeš darovat, najdeš v plakátku. 
 
Co potřebujete vědět k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2021/2022
24.03.2021

Co potřebujete vědět k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2021/2022

Veškeré informace nejdete ZDE

Foto ke článku
15.03.2021

Výsledky soutěže fanoušků českého biatlonu

Informace k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2021/2022
03.03.2021

Informace k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2021/2022

ZDE najdete odkaz k dostupným informacím.