Roušky na II. stupni
17.09.2020

Roušky na II. stupni

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení Ministerstva zdravotnictví se zavádí na všech školách v České republice povinné nošení roušek (od 18. 9. 2020) ve všech prostorách školy (tedy i při výuce). Toto nařízení platí pouze pro žáky II. stupně. Prosíme tedy o dostatečný počet roušek (minimálně 3) a sáček na použité roušky.

Toto nařízení znepříjemní mnohým žákům pobyt ve třídách, proto se budeme snažit přesunout výuku předmětů, které to alespoň zčásti dovolí, do venkovních prostor školy.

Foto ke článku
16.09.2020

3. A, B, 6. A, B - ŠvP Blatná

3. A a 3. B posílá pozdrav za školy v přírodě z Blatné

Kliknutím na fotografii otevřete celé album třetích a šestých ročníků ŠvP v Blatné

Roušky ve škole
09.09.2020

Roušky ve škole

Dle nařízení Vlády se musí od 10. 9. 2020 uvnitř budov v celé České republice nosit roušky. Toto nařízení se týká i naší školy, kdy si každý žák při vstupu do školy nasadí roušku, kterou využije ve společných prostorách (chodby, šatny) školy. Ve třídě toto opatření neplatí.

Foto ke článku
04.09.2020

Středočeské jízdné

Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let mají možnost od 1. září 2020 se zapojit do Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory, které se vztahuje na studenty základních, středních škol a učilišť na celou dobu jejich školní docházky a pro seniory nad 65 let.

Online kurzy MS Office pro naše žáky
13.03.2020

Online kurzy MS Office pro naše žáky

Certifikovaný školitel firemních kurzů Excelu, Wordu a dalších kancelářských aplikací MS Office ITLektor (https://www.facebook.com/ITlektorcz) poskytl po dobu uzavření škol našim žákům přístup zdarma k online kurzům www.UmimExcel.cz.

Foto ke článku
12.03.2020

Nabídka psychologické pomoci pro rodiče

Vážení rodiče, milé děti,

v poslední době zažíváme všichni velmi neobvyklé situace, které mohou být psychicky náročné jak pro vás, dospělé, tak i pro další členy vaší rodiny, včetně dětí.

Zakoupení nového programu pro správu žákovských účtů
14.10.2019

Zakoupení nového programu pro správu žákovských účtů

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

pro zjednodušení plateb žáků při hrazení mimoškolních akcí a jejich vyúčtování byla zakoupena speciální licence.

Proto byl každému žákovi vytvořen virtuální účet, kde je evidován veškerý pohyb Vašich financí.

O stavu účtu budete pravidelně informováni e-mailem přicházejícím z adresy s koncovkou zspastelka.cz pod názvem REPORT.