Foto ke článku
26.11.2020

Návrat žáku do školy od 30. 11. 2020

V pondělí 30. 11. 2020 nastupují žáci celého I. stupně a žáci 9. ročníků k prezenční výuce.
Žáci 6., 7., 8. ročníků budou nastupovat v rámci rotace:
  • 30. 11. - 4. 12. - 8. ročníky
  • 7. 12. - 11. 12. - 6. a 7. ročníky
  • 14. 12. - 18. 12. - 8. ročníky
  • 21. 12 – 22. 12. - 6. a 7. ročníky 

Školní družina pro žáky III. ročníku bude z organizačních důvodů pouze do 14.30

Foto ke článku
23.11.2020

STRAVOVÁNÍ OD 30. 11. 2020

STRAVOVÁNÍ OD 30. 11. 2020

Dovolujeme si vás informovat o přihlašování, odhlašování a výdeji obědů.

Žáci

Od 30. 11. 2020 mají všichni žáci obědy automaticky hromadně přihlášeny.

 Žáci II. stupně na distanční výuce, kteří nebudou chtít obědy odebírat si je sami odhlásí

na www.strava.cz

Zaměstnanci 

Zaměstnanci si sami stravu přihlásí na www.strava.cz

Výdej obědů: prezenční výuka 11:25 -13:30 (dle rozpisu třídy)

                            distanční výuka 13:35 -14:00 (oběd s sebou do menu boxu)

ANJA školní jídelny, s.r.o.

20. 11. 2020

Foto ke článku
16.11.2020

Otevření školy pro 1. a 2. třídy

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. bude v 1. a 2. třídách obnovena prezenční výuka. Výuka bude pokračovat dle obvyklého rozvrhu s možností flexibilních změn. Zejména se jedná o pravidelné vycházky (min. 1 hodina denně) a změnu v době výuky TV a hudební výchovy.

Školní družina je v provozu v obvyklém čase od 6.00, po dobu omezení kontaktů maximálně do 16.00. Vzhledem k personálním možnostem školy Vás prosíme o minimalizaci času, který děti v ŠD stráví.

Kontakty se budeme snažit minimalizovat. Odpoledne bude mít každá třída svou paní vychovatelku. Brzy ráno a na konci provozní doby budou děti v jedné místnosti. Činnost bude organizována tak, aby děti byly od sebe v bezpečné vzdálenosti.

Ráno se pro nedružinové děti škola otevře v 7.35. Vchod u knihovny.

Prosíme Vás, abyste každý den vybavili své děti dostatečným množstvím ČISTÝCH roušek.

Vzhledem k nově vybudované rekuperaci, budeme toto kombinovat s klasickým větráním. Vždy větrání okny v době hodinové vycházky dětí.

Vzhledem k plánovaným pobytům dětí venku, Vás žádáme o vhodné a dostatečné oblečení dětí.

Organizace 18. 11. - 20. 11.:

1. A a 1. B ve svých kmenových třídách (přízemí sever)

2. A a 2. C v kmenových třídách 3.tříd v 1.(zeleném) patře

2. B ve své kmenové třídě ve 2. (růžovém) patře

Šatna 2. A dočasně přemístěna do jiné šatny, aby děti měly minimální kontakt.

Informace pro strávníky
12.11.2020

Informace pro strávníky

Informace pro strávníky

Od 18.11.2020 se ve školní jídelně mohu  stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní účastníci distanční výuky (žáci a zaměstnanci školy) si mohou předem objednanou stravu odebrat výdejním okénkem (vchodem u knihovny).

Přihlašování a odhlašování stravy:

Žáci 1. a 2. tříd mají stravu od 18.11.2020 automaticky přihlášenou.  Odhlašovat obědy den předem.

Strava pro ostatní strávníky je nyní hromadně odhlášena do konce listopadu. Dále bude odhlašována dle aktuální situace.

Strávníci v distanční výuce, kteří budou mít zájem o stravování  si sami přihlásí oběd na www.strava.cz  den předem.

Vařit se bude jedno jídlo (polévka + hlavní chod).

Vstup do jídelny pouze s nasazenou rouškou a s dodržováním rozestupů.

Výdej obědů:

Prezenční stravování v jídelně: 11.30 -12:30

Výdejní okénko pro distanční výuku: 12:35 - 13:00

Oběd s sebou bude vydán jen do jednorázových menu boxů, které zakoupíte u okénka.

Cena boxu 6,- Kč.   Připravte si prosím 12,- (polévka + hlavní chod).

Ostatním cizím osobám nebude vstup do jídelny umožněn.

Případné změny budou aktualizovány.

ANJA školní jídelny , s.r.o.

12.11.2020

Foto ke článku
29.10.2020

Halloweenské osvětlení naší Pastelky

Halloweenského osvětlení naší Pastelky
24.10.2020

Halloweenského osvětlení naší Pastelky

Foto ke článku
19.10.2020

Aktualizace webového prohlížeče

Pro správné používání programu MS Teams je důležité mít aktualizovaný webový prohlížeč,

doporučujeme používat Google Chrome nebo Edge.

        

Foto ke článku
14.10.2020

Návodná videa od pana učitele Kupra (MS Teams)

Přihlášení do MS Teams

Stažení zadání v MS Teams

Odevzdání úkolu v MS Teams

Foto ke článku
14.10.2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Aktuální opatření -14. 10. 2020
13.10.2020

Aktuální opatření -14. 10. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

současná situace dle rozhodnutí vlády vyžaduje další opatření, která dopadají i na naši školu, a to od středy 14.10.2020.

Druhý stupeň: distanční výuka od výše zmíněného data platí pro všechny ročníky druhého stupně, a to do odvolání.  Pokyny, které byly vydány v pátek, zůstávají v platnosti. Vaše děti s nimi byly seznámeny ve škole, Vy - rodiče prostřednictvím webových stránek školy. Prosíme Vás o jejich pozorné znovuprostudování. Všechny děti byly poučeny a měly možnost, v případě nejasností, požádat o další vysvětlení.

 

První stupeň: distanční výuka je na prvním stupni podstatně náročnější pro všechny zúčastněné. Bez Vás – rodičů se neobejdeme. Většina z Vás perfektně zvládla jarní uzavření. Proto jsme se rozhodli navázat na to, co jste společně s Vašimi dětmi a vyučujícími v dálkové komunikaci vybudovali.

Proto: do konce tohoto týdne dostanou děti práci domů připravenou. Budou většinou procvičovat již probrané učivo. Vás prosíme o dohled a povzbuzení Vašich ratolestí. V případě nejasností neváhejte kontaktovat Vaši paní učitelku dle Vaší dohody a zajetých pravidel (většinou e-mail) z jarního uzavření školy. Na webových stránkách školy najdete návod, jak se připojit k aplikaci TEAMS. Vaše dítě má v žákovské knížce nalepený lísteček s přístupovými údaji. Tato aplikace umožňuje i společné setkání celé třídy s paní učitelkou. Byli bychom rádi, abychom tuto aplikaci spustili do konce tohoto týdne (16. 10.) tak, aby další komunikace probíhala tímto způsobem.

Obědy byly všem žákům odhlášeny. Sběr papíru byl zrušen. Žádost o ošetřovné škola nepotvrzuje, pečující osoba žádá u svého zaměstnavatele na základě svého vlastního prohlášení, přesnou formulaci a podobu konzultujte se svým zaměstnavatelem.

Věříme, že se se všemi dětmi setkáme brzy ve škole.

Manuál k přihlášení k MS Teams
10.10.2020

Manuál k přihlášení k MS Teams

Rozdělení tříd v týdnu 12. - 16. 10. a 19. - 23. 10. 2020 - změna v organizaci
09.10.2020

Rozdělení tříd v týdnu 12. - 16. 10. a 19. - 23. 10. 2020 - změna v organizaci

Vážení zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí Vlády ČR v následujících dnech vstupují pro naši školu v platnost tato opatření:

1) Podzimní prázdniny jsou nově stanoveny na dobu od 26. 10. – 30. 10. 2020 (nevzniká nárok na ošetřovné).

2) I. stupeň a školní družina pokračují ve školní docházce v nezměněné podobě (omezeno pouze zpívání). Plavání u žáků II. a III. tříd je po dobu mimořádných opatření zrušeno. Žáci budou mít běžnou tělesnou výchovu (nutné vybavit cvičebním úborem)

3) II. stupeň bude rozdělen na skupiny šestých a sedmých tříd a skupiny osmých a devátých tříd. V týdnu od 12. – 16. 10. 2020 budou navštěvovat školu pouze žáci šestých a sedmých tříd a žáci osmých a devátých tříd budou mít povinnou distanční výuku. V týdnu od 19. – 23. 10. 2020 budou navštěvovat školu pouze žáci osmých a devátých tříd a žáci šestých a sedmých tříd budou mít povinnou distanční výuku. O organizaci výuky po prázdninách (od 2. 11. 2020) budete informování na webu školy a na Bakalářích. Žáci v prezenční výuce se budou řídit aktuálním rozvrhem pro prezenční výuku, jediná výjimka je zrušení odpolední výuky (naleznete v Bakalářích). Nepřítomnost žáků se omlouvá klasickým způsobem. Distanční výuka probíhá dle speciálního rozvrhu, který naleznete v Bakalářích. Na hodinách distanční výuky (označených D) je povinná osobní přítomnost žáka v programu Teams (bude zjišťována fyzická přítomnost), v případě nemoci nebo jiného důvodu nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen tuto absenci omluvit dle školního řádu. Hodiny v distančním rozvrhu označené S (samostudium) nevyžadují osobní přihlášení v programu Teams. Zadaná práce bude však kontrolována. Vzhledem k tomu, že distanční výuka je povinná, bude hodnocena stejně, jako výuka prezenční. Všichni žáci byli proškoleni v programu Teams, všem byly předány do ŽK přihlašovací údaje, všichni měli možnost vznést dotazy, případně vznést dotazy s prosbou o pomoc. Pro rodiče a žáky je na webových stránkách manuál pro přihlášení a práci s programem Teams. Při ztrátě hesla se řiďte pokyny programu, škola nové heslo vygenerovat nemůže. V případě technických potíží, je možné v době od 7.30 – 14.00 kontaktovat pracovníky školy na telefonu 725 857 462.

Prosíme všechny dospělé osoby, aby do budovy školy vůbec nevstupovaly a v případě nezbytné návštěvy počkaly u vrátnice.

 

Věříme, že se nám všem podaří situace společně zvládnout a že deficit, který vznikl jarním „výpadkem“ se nikterak neprohloubí. Přejeme všem pevné zdraví a dostatek trpělivosti.