Foto ke článku
15.04.2024

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

velice si važíme Vašeho zájmu o naši školu. V příloze najdete seznam přijatých dětí - budoucích prvňáčků naší školy.

Foto ke článku
24.03.2024

Zápis do první třídy

Foto ke článku
20.03.2024

Volno ředitele školy - duben 2024

Vážení rodiče,  

informuji Vás, že vyhlašuji volné dny ředitele školy ve dnech 22. - 23. 4. 2024.  

Důvodem vyhlášení volných dnů ředitele školy je intenzivní vzdělávací program pro zaměstnance školy.

Školní družina nebude v těchto dnech zajištěna.

Volné dny jsou vyhlášeny v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

V Mladé Boleslavi, 20. března 2024

Mgr. Jan Duchek, ředitel školy 

Foto ke článku
19.03.2024

Přípravná třída na ZŠ Pastelce

Pro více informací klikněte na leták

 

Foto ke článku
18.03.2024

Výjezd školního parlamentu

Ve středu 13. 3. 2024 náš školní parlament, v počtu 28 dětí, navštívil partnerský školní parlament Základní školy, Praha 8, Libčická v Čimicích. Cílem návštěvy bylo sdílení zkušeností, vzájemná pomoc a prohloubení spolupráce do budoucích let. Měli pro nás připravený program a také jsme měli možnost vidět prostory školy. My jsme jim přivezli malý dárek--muffiny upečené našim ŠP. Těšíme se na jejich návštěvu v půlce dubna.
(žák FP)

Foto ke článku
13.03.2024

Exkurze do poslanecké sněmovny

Dne 12.3.2024 se konala exkurze do poslanecké sněmovny. Žáci 9.A a 9.B měli tak možnost navštívit místo, které znají z televize a dozvědět se zajímavé informace.
(AF)


 

Foto ke článku
13.03.2024

Pastelkiáda - školní kolo

V únoru proběhlo první kolo Pastelkiády - matematické soutěže mezi mladoboleslavskými základními školami, kterou naše škola pořádá. Celkem se zúčastnilo přes 500 žáků v kategorii 6.- 7. ročník a přes 600 žáků v kategorii 8. - 9. ročník. Do dalšího kola z od nás postupují v mladší kategorii žáci Skalická K., Kaiserová K, Varga J., Roubíčková N., Dalecký M., Šedivý O. a ve starší kategorii Vaverková D., Kocian A., Borisov G., Ježek J., Vrábeľ J. Všem počtářům gratulujeme a těšíme se na další kolo, které proběhne venku na Radouči v průběhu května.
(CA+KC)
Foto ke článku
28.02.2024

Konverzační soutěž v RJ

23. února 2024 proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce (kategorie: 2. stupeň základní školy). Soutěžící museli prokázat své znalosti jazyka v poslechu, písemném projevu, čtení a konverzačním tématu. Vítězkou soutěže se stala Lucie (8.A). Na druhém místě se umístila Alžběta (8.A) a třetí místo obsadila Dita (8.A). Soutěžícím gratulujeme a přejeme i nadále hodně úspěchů ve výuce dalšího cizího jazyka.
(VD+LD)

Foto ke článku
28.02.2024

Recitační soutěž I. stupně

Foto ke článku
26.02.2024

Pomoc pro útulek

V pátek 23. 2. 2024 náš Školní parlament navštívil zvířecí útulek, který se nachází v hájence u Března nedaleko Mladé Boleslavi. Cílem návštěvy bylo předat finanční dar ve výši 3800 Kč - peníze vybrané v rámci Halloweenské stezky pořádané naší školou na podzim. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci, v útulku měli z daru velkou radost. Při návštěvě jsme měli možnost vidět zázemí útulku - cca 12 psů (dva z nich jsme vzali na procházku) a několik koček. Kdybyste také chtěli pomoci, navštivte tyto webové stánky: UTULEKMB.CZ - Útulek Mladá Boleslav.
(žák FP)

Foto ke článku
19.02.2024

Sběr papíru - březen 2024

Vážení rodiče,

ve dnech 14. 3. (od 7.00) a 15. 3. 2024 (do 14.00) budeme mít u vchodu do tělocvičen (žlutá vrata) přistavené kontejnery na sběr starého papíru a kartonů. 

Budou přistavené dva kontejnery: 

Jeden -  VELKÝ - pouze na papír

Druhý  - MALÝ – na kartony – nesmí se to míchat

 

 

Foto ke článku
05.02.2024

Vánoční turnaj v Bumbác ballu

Na konci prosince proběhl ve dvou dnech vánoční turnaj v Bumbác ballu. Celkem se zůčastnilo 25 týmů žáků z druhého stupně. První soutěžní den mezi sebou soupěřily týmy 6. a 7. ročníků a v dalším dni se utkaly 8. a 9. ročníky. V mladší kategorii zvítězil tým FC Malibu a ve starší tým Prachoví psi. Vítězům gratulujeme a těšíme se na příští ročník turnaje.
(PK)

Foto ke článku
31.01.2024

Den pro školu

Dne 30. ledna se na naší škole konaly dvě zajímavé besedy pro deváté ročníky, které přiblížily svět geofyziky a genetiky.

První beseda byla vedená Geofyzikem Vladem Kusbachem. Během této přednášky studenti získali pohled na praktická využití geologie a fyziky v reálném životě. Kusbach sdílel své zkušenosti a poukázal na možnosti uplatnění tohoto oboru v praxi.

Druhá beseda byla zaměřena na genetiku a byla představena panem Dolejším, forenzním genetikem z české kriminálky. Během dvou vyučovacích hodin se studenti seznámili s prací při policejních vyšetřováních a měli příležitost vyzkoušet si některé činnosti interaktivně.

Děkujeme oběma odborníkům a programu Den pro školu.
(KK)

Foto ke článku
26.01.2024

Soutěž v AJ

V tomto týdnu u nás proběhla soutěž v anglickém jazyce.
V první kategorii se na prvním místě umístila Oliwia (7.B), druhé místo obsadila Chi (7.B) a třetí místo Klaudie (7.B).
V druhé kategorii se na prvním místě umístila Amálie (9.B), druhé místo Natálie (9.B) a třetí místo Alžběta (8.A).
Všem zúčastněným moc děkujeme za účast a těšíme se na další rok. 
(AF)
Foto ke článku
22.01.2024

Okresní kolo Dějepisné olympiády

Skvělého úspěchu dosáhli naši žáci v okresním kole Dějepisné olympiády, které se konalo ve středu 17.1.2023. Z celkového počtu 38 žáků (školních kol se zúčastnilo 277 žáků) se na děleném 6. a 7. místě umístila DITA V. z 8.A a na děleném 10. až 12. místě JOZEF S. z 9.B. Ditě i Pepovi děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a zároveň jim oběma přejeme spoustu úspěchů v dalších školních i mimoškolních aktivitách. 

(LD a TK)

Foto ke článku
11.12.2023

Dějepisná olympiáda

V úterý 28. 11. se konala Dějepisná olympiáda na téma „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“  Školního kola se zúčastnilo deset žáků osmého a devátého ročníku. Nejlepších výsledků dosáhli: 1. DITA V. z 8.A, 2. JOZEF S. a 3. FILIP P., oba z 9.B. Všem účastníkům školního kola děkujeme za účast, přípravu a snahu! Dita, Pepa a Filip budou naši školu reprezentovat v okresním kole, do kterého jim přejeme hodně štěstí!    
(LD a TK)

Jarmark 2023
01.12.2023

Jarmark 2023

Malá ochutnávka skvělého jarmarku 

Foto ke článku
29.11.2023

Sběr papíru - prosinec 2023

Vážení rodiče,

ve dnech 4. 12. a 5. 12. 2023 budeme mít u vchodu do tělocvičen (žlutá vrata) přistavené kontejnery na sběr starého papíru a kartonů.

Papír můžete vozit od pondělí 4. 12. od 7:00 do úterý 5. 12. do 14:00 hod.

Budou přistavené dva kontejnery:

Jeden - VELKÝ - pouze na papír.

Druhý - MALÝ – na kartony – nesmí se to míchat.

Prosíme, dodržte uvedený čas, nevozte papír dřív ani později a nepokládejte ho na zem, pouze do kontejnerů.

Kroužek Kuchtíci
16.11.2023

Kroužek Kuchtíci

Foto ke článku
16.11.2023

Halloweenská stezka

1.11. 2023 se na naší škole konala Halloweenská stezka s úkoly. Akce se vyvedla a budeme se těšit zase příští rok. Děkujeme

(Parlament)

Foto ke článku
16.11.2023

Den extravagance

Dne 26.9. 2023 se konal na naší škole Den extravagance. Žáci naší školy v tento den přišli v extravagantním oblečení a akce se setkala s úspěchem. Navíc součástí této akce byl den bez tašek. Žáci byli velice kreativní a bylo krásné
pozorovat, v čem lze školní pomůcky přinést. Akce byla pořádaná Školním parlamentem. 
(Pasrlament)

Foto ke článku
03.11.2023

Přírodovědný klokan

Dne 19.10. proběhl školní kolo Přírodovědného klokana (úkoly z přírodopisu, chemie, fyziky). Rádi bychom chtěli pogratulovat třem nejúspěšnějším. Na 1. místě se umístila Natálie (9.B), na 2. místě Dita (8.A) a na krásném 3. místě se umístil Pepa (9.B).

Den poté jsme oslavili Den stromů díky QR kvízu. Děti z 2. stupně měly možnost si projít deset kvízových otázek pomocí svých mobilů či školních tabletů. Mezi třemi nejrychlejšími a nejúspěšnějšími se stala Dita (8.A), Sofie (6.A) a na třetí pozici se umístila Liliana  (6.C).

Velice děkujeme za účast, a ještě jednou gratulujeme!
(KN)

 

Foto ke článku
18.10.2023

Nabídka kroužků

Foto ke článku
12.10.2023

Nalejvárna 2023

V minulém týdnu byli naši žáci devátých ročníků na čtyřdenním kurzu ve Vysokém nad Jizerou. Kurz byl zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám. V rámci kurzu se dozvěděli potřebné informace ohledně průběhu přijímacího řízení, externí lektoři je provedli programy "Jak bojovat se stresem" a "Naučte se učit", vyučující matematiky a českého jazyka s nimi prošli důležité úlohy a na závěr si zkusili přijímačky nanečisto. Přijeli jsme možná unavení, ale o to víc namotivováni k další práci, kterou tento pobyt určitě nekončí. (PK)

Foto ke článku
03.10.2023

Den jazyků

Australanka Belinda na návštěvě v naší škole

V rámci oslav Dne jazyků dne 26. 9. k nám dorazila paní Belinda Simmons až z daleké Austrálie. Při té příležitosti navštívila různé třídy druhého stupně. Setkání to bylo oboustranně prospěšné, protože s sebou přivezla australskou angličtinu, nové hry, soutěže, aktivity. Děti se s radostí zapojily, pobavily, zasmály, s Belindou diskutovaly a nakonec jí seznamovaly s prvky češtiny. Belindě se v naší škole moc líbilo a doufáme, že příští rok přiletí zase!
(PV)