Foto ke článku
08.09.2021

Abeceda vzájemného porozumění

Foto ke článku
27.08.2021

Organizace prvního školního týdne

Organizace prvního školního dne 1.9. 2021

Vstup do školy bude umožněn všem žákům i případnému doprovodu v 7.45 hod.

Prvňáčci se ohlásí před hlavním vchodem u příslušného stolečku. Do kmenové třídy je doprovodí vychovatelky školní družiny. Prosíme rodiče, aby respektovali organizační pokyny pedagogických pracovníků a vzhledem k epidemiologické situaci doprovodili do třídy každého prvňáčka maximálně 2 dospělé osoby s respirátorem. Tento den se prvňáci netestují.

Prosíme dospěláky doprovázející prvňáky, aby ve třídě setrvali pouze ve vyhrazeném prostoru.

Žáci ostatních tříd odchází přímo do svých kmenových učeben. Šatny zůstávají zamčeny. Žáci se budou testovat v kmenových třídách. Pokud chtějí být zákonní zástupci přítomni testování, je nezbytné dostavit se před školu nejpozději v 7.30 h., kde proběhne testování za přítomnosti pracovníka školy.

Slavnostní zahájení proběhne s třídními učiteli od 8.00 do 8.45 hod.

Školní družina je v provozu od 8.45 do 15.00. děti, které podaly přihlášku do ŠD a 2.září již v ŠD budou, odevzdají paní vychovatelce písemné oznámení rodičů s časem odchodu a sdělením, kdo dítě vyzvedne, případně půjde-li samo. Pobyt ve ŠD bude povolen pouze dětem, které obdrží Rozhodnutí o přijetí do ŠD vydané na základě žádosti rodičů.

Obědy je třeba přihlásit. Podrobnější informace v kanceláři školní jídelny nebo na čísle 326 722 161.

Schůzka rodičů prvňáčků bude ve středu  1.9. v 15.00 v kmenových třídách

Upozorňujeme na schůzku 4. A a 4. C od 15.00 v kmenových třídách

Organizace 1. školního týdne

Ve čtvrtek si všichni žáci přinesou přezůvky. Žáci II. stupně si přinesou zámek k šatní skříňce. Výuka proběhne ve třídách s třídními učiteli. Žáci obdrží rozvrhy, učebnice a všechny potřebné informace pro nový školní rok.

1.třídy ukončí výuku v 9.45 (je nutné dohodnout s paní učitelkou způsob odchodu, případně pobyt přihlášených dětí v ŠD).

2.-5. třída ukončí pobyt ve škole od 11.30 do 12.15 hod (nejprve nejmladší)

6.-9.třída ukončí výuku mezi 12.15 až 13.00

Školní družina v provozu ráno od 6.00, odpoledne do 17.00 pouze pro přijaté účastníky.

V pátek je zahájena výuka podle běžného rozvrhu, pouze 1. třídy končí v 11.00 hod.

Od pondělí 6. 9. již celá škola vyučuje podle schváleného rozvrhu.

UPOZORNĚNÍ!!!

Ředitelka školy upozorňuje na možné změny, které mohou během září z organizačních důvodů v rozvrhu nastat.

Foto ke článku
09.07.2021

Rozdělení budoucích prvňáčků ve školním roce 2021/2022

Foto ke článku
02.07.2021

Prázdninový provoz

Škola bude otevřena každou středu v době 8.00 - 12.00.

Foto ke článku
14.06.2021

Úspěšné žití ve virtuálním světě

Foto ke článku
03.06.2021

Sportovní kurz 2021

Platba na účet školy  2401714185/2010  do 11.6.2021

(každý žák měl přidělen vlastní VS pro platby, případně lze zjistit u třídního učitele či na sekretariátě školy)

7. ročníky

Datum: 21.6. – 23.6.. 2021 (pondělí – středa) 

8. a 9. ročníky

Datum: 23.6. – 25.6.. 2021 (středa - pátek) 

Přihláška ZDE

Foto ke článku
30.05.2021

Materiální pomoc liberecké ZOO

Naše škola dále přispěla materiální pomocí. Tuto akci zahájila liberecká Zoo v době Covid karantény. Děti i učitelé tak darovali enrichment předměty - tedy předměty obohacující prostředí a život zvířat v lidské péči.

 

Foto ke článku
30.05.2021

Oko Země

Škola se zapojila do  světového monitorovacího projektu Oko Země. Tento projekt využívá fotopasti k získávání unikátních dat ze života divoce žijících zvířat v divočině pěti kontinentů a k odhalování ilegálních aktivit pytláctví a dřevorubectví v národních parcích. 

Foto ke článku
14.05.2021

Informace k nástupu všech žáků do školy (od 17. 5. 2021)

Milí žáci, vážení rodiče,

MŠMT a Vláda ČR rozhodla s platností od 17. května o návratu všech žáků 1. stupně a ve Středočeském kraji i žáků 2. stupně k prezenční výuce, tedy bez rotace.

Rozhodnutím se ruší povinnost homogenních tříd a skupin, proto můžeme vyučovat v plném rozsahu (cizí jazyky a volitelné předměty). Žáci mají aktualizovaný rozvrh na stránkách školy nebo v Bakalářích (nezapomeňte zobrazit příští týden).

Všichni žáci se budou testovat antigenními testy každé pondělí v průběhu 1. vyučovací hodiny. Stále platí, že žáci, kteří prodělali Covid-19 (a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního testu) se testovat nemusí. Dále se testu neúčastní ti, kdo doloží negativní výsledek PCR testu. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede okamžitě v den jeho příchodu.

Ve škole stále platí zvýšená bezpečnostní opatření, která zahrnují povinnost nosit ochranu nosu a úst ve všech vnitřních prostorách školy. V případě venkovního vyučování, pobytu na školním pozemku i mimo něj není povinnost nosit roušku při zachování bezpečného rozestupu.

Žáci 1. stupně se dostaví v 7.30 a žáci 2. stupně v 7.35 před školu. Vcházet do školy se bude hlavními vchody (u šaten).

Sledujte aktuální informace z jídelny.

Školní družina ruší veškerá omezení (6.00 – 16.00). Družinové děti budou vpuštěny nejdéle v 7.15.

V případě dotazů se obracejte na iva.kollinova@zspastelka.cz
Podrobné informace o organizaci provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021 naleznete ZDE.

Velice si vážíme Vaší podpory.

Foto ke článku
26.04.2021

Výsledky zápisu budoucích prvních tříd pro školní rok 2021/2022

!!!VÝSLEDKY ZÁPISU ZDE!!!

Vážení zákonní zástupci,

velmi Vám děkujeme za důvěru, s jakou jste podávali žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání Vašich dětí. Naše škola evidovala nejvíce žádostí ze škol v Mladé Boleslavi.

Bohužel kapacita školy je omezená, stejně tak prostorové možnosti. Z tohoto důvodu můžeme otevřít pouze dvě první třídy. Vzhledem k převisu přihlášek jsme museli striktně postupovat dle stanovených kritérií. Z tohoto důvodu byly přijaty jen děti s bydlištěm v obvodu školy, který byl stanoven Magistrátem města Mladá Boleslav.

Nemohly být přijaty ani děti, které již ve škole mají sourozence, ale nemají trvalé bydliště v obvodu ZŠ.

Vám, kteří jste byli přijati, je rozhodnutí o přijetí vydáváno pouze na vyžádání (po telefonické dohodě). Prosíme Vás, abyste současně sledovali své e-maily. Rádi bychom se s Vašimi dětmi seznámili. Ať už osobně nebo alespoň on –line. O způsobu rozhodne následující vývoj epidemiologické situace.

Nepřijatým bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Volná kapacita pro přijetí je ještě na 8. základní škole v ulici Václavkova 1040, e-mail: skola@8zsmb.cz, tel.:326 733 867, www.8zsmb.cz (paní ředitelka: Mgr. Jitka Houštecká) a 1. základní škole v ulici Komenského náměstí 76, e-mail: info@1zsmb.cz, tel.: 326 321 572, www.1zsmb.cz (pan ředitel: Václav Kolman)

 

Vedení Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325

Materiální dary pro ZOO v Liberci
12.04.2021

Materiální dary pro ZOO v Liberci

I. a II. stupeň, pojďme potěšit zvířata v ZOO Liberec v podobě materiálních darů.

Kdy, kde a hlavně co můžeš darovat, najdeš v plakátku. 
 
Co potřebujete vědět k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2021/2022
24.03.2021

Co potřebujete vědět k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2021/2022

Veškeré informace nejdete ZDE