Foto ke článku
19.10.2020

Aktualizace webového prohlížeče

Pro správné používání programu MS Teams je důležité mít aktualizovaný webový prohlížeč,

doporučujeme používat Google Chrome nebo Edge.

        

Foto ke článku
14.10.2020

Návodná videa od pana učitele Kupra (MS Teams)

Přihlášení do MS Teams

Stažení zadání v MS Teams

Odevzdání úkolu v MS Teams

Foto ke článku
14.10.2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Aktuální opatření -14. 10. 2020
13.10.2020

Aktuální opatření -14. 10. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

současná situace dle rozhodnutí vlády vyžaduje další opatření, která dopadají i na naši školu, a to od středy 14.10.2020.

Druhý stupeň: distanční výuka od výše zmíněného data platí pro všechny ročníky druhého stupně, a to do odvolání.  Pokyny, které byly vydány v pátek, zůstávají v platnosti. Vaše děti s nimi byly seznámeny ve škole, Vy - rodiče prostřednictvím webových stránek školy. Prosíme Vás o jejich pozorné znovuprostudování. Všechny děti byly poučeny a měly možnost, v případě nejasností, požádat o další vysvětlení.

 

První stupeň: distanční výuka je na prvním stupni podstatně náročnější pro všechny zúčastněné. Bez Vás – rodičů se neobejdeme. Většina z Vás perfektně zvládla jarní uzavření. Proto jsme se rozhodli navázat na to, co jste společně s Vašimi dětmi a vyučujícími v dálkové komunikaci vybudovali.

Proto: do konce tohoto týdne dostanou děti práci domů připravenou. Budou většinou procvičovat již probrané učivo. Vás prosíme o dohled a povzbuzení Vašich ratolestí. V případě nejasností neváhejte kontaktovat Vaši paní učitelku dle Vaší dohody a zajetých pravidel (většinou e-mail) z jarního uzavření školy. Na webových stránkách školy najdete návod, jak se připojit k aplikaci TEAMS. Vaše dítě má v žákovské knížce nalepený lísteček s přístupovými údaji. Tato aplikace umožňuje i společné setkání celé třídy s paní učitelkou. Byli bychom rádi, abychom tuto aplikaci spustili do konce tohoto týdne (16. 10.) tak, aby další komunikace probíhala tímto způsobem.

Obědy byly všem žákům odhlášeny. Sběr papíru byl zrušen. Žádost o ošetřovné škola nepotvrzuje, pečující osoba žádá u svého zaměstnavatele na základě svého vlastního prohlášení, přesnou formulaci a podobu konzultujte se svým zaměstnavatelem.

Věříme, že se se všemi dětmi setkáme brzy ve škole.

Manuál k přihlášení k MS Teams
10.10.2020

Manuál k přihlášení k MS Teams

Rozdělení tříd v týdnu 12. - 16. 10. a 19. - 23. 10. 2020 - změna v organizaci
09.10.2020

Rozdělení tříd v týdnu 12. - 16. 10. a 19. - 23. 10. 2020 - změna v organizaci

Vážení zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí Vlády ČR v následujících dnech vstupují pro naši školu v platnost tato opatření:

1) Podzimní prázdniny jsou nově stanoveny na dobu od 26. 10. – 30. 10. 2020 (nevzniká nárok na ošetřovné).

2) I. stupeň a školní družina pokračují ve školní docházce v nezměněné podobě (omezeno pouze zpívání). Plavání u žáků II. a III. tříd je po dobu mimořádných opatření zrušeno. Žáci budou mít běžnou tělesnou výchovu (nutné vybavit cvičebním úborem)

3) II. stupeň bude rozdělen na skupiny šestých a sedmých tříd a skupiny osmých a devátých tříd. V týdnu od 12. – 16. 10. 2020 budou navštěvovat školu pouze žáci šestých a sedmých tříd a žáci osmých a devátých tříd budou mít povinnou distanční výuku. V týdnu od 19. – 23. 10. 2020 budou navštěvovat školu pouze žáci osmých a devátých tříd a žáci šestých a sedmých tříd budou mít povinnou distanční výuku. O organizaci výuky po prázdninách (od 2. 11. 2020) budete informování na webu školy a na Bakalářích. Žáci v prezenční výuce se budou řídit aktuálním rozvrhem pro prezenční výuku, jediná výjimka je zrušení odpolední výuky (naleznete v Bakalářích). Nepřítomnost žáků se omlouvá klasickým způsobem. Distanční výuka probíhá dle speciálního rozvrhu, který naleznete v Bakalářích. Na hodinách distanční výuky (označených D) je povinná osobní přítomnost žáka v programu Teams (bude zjišťována fyzická přítomnost), v případě nemoci nebo jiného důvodu nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen tuto absenci omluvit dle školního řádu. Hodiny v distančním rozvrhu označené S (samostudium) nevyžadují osobní přihlášení v programu Teams. Zadaná práce bude však kontrolována. Vzhledem k tomu, že distanční výuka je povinná, bude hodnocena stejně, jako výuka prezenční. Všichni žáci byli proškoleni v programu Teams, všem byly předány do ŽK přihlašovací údaje, všichni měli možnost vznést dotazy, případně vznést dotazy s prosbou o pomoc. Pro rodiče a žáky je na webových stránkách manuál pro přihlášení a práci s programem Teams. Při ztrátě hesla se řiďte pokyny programu, škola nové heslo vygenerovat nemůže. V případě technických potíží, je možné v době od 7.30 – 14.00 kontaktovat pracovníky školy na telefonu 725 857 462.

Prosíme všechny dospělé osoby, aby do budovy školy vůbec nevstupovaly a v případě nezbytné návštěvy počkaly u vrátnice.

 

Věříme, že se nám všem podaří situace společně zvládnout a že deficit, který vznikl jarním „výpadkem“ se nikterak neprohloubí. Přejeme všem pevné zdraví a dostatek trpělivosti.

Foto ke článku
08.10.2020

Stravování ve školní jídelně pro žáky v době distanční výuky

Roušky na II. stupni
17.09.2020

Roušky na II. stupni

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení Ministerstva zdravotnictví se zavádí na všech školách v České republice povinné nošení roušek (od 18. 9. 2020) ve všech prostorách školy (tedy i při výuce). Toto nařízení platí pouze pro žáky II. stupně. Prosíme tedy o dostatečný počet roušek (minimálně 3) a sáček na použité roušky.

Toto nařízení znepříjemní mnohým žákům pobyt ve třídách, proto se budeme snažit přesunout výuku předmětů, které to alespoň zčásti dovolí, do venkovních prostor školy.

Foto ke článku
16.09.2020

3. A, B, 6. A, B - ŠvP Blatná

3. A a 3. B posílá pozdrav za školy v přírodě z Blatné

Kliknutím na fotografii otevřete celé album třetích a šestých ročníků ŠvP v Blatné

Roušky ve škole
09.09.2020

Roušky ve škole

Dle nařízení Vlády se musí od 10. 9. 2020 uvnitř budov v celé České republice nosit roušky. Toto nařízení se týká i naší školy, kdy si každý žák při vstupu do školy nasadí roušku, kterou využije ve společných prostorách (chodby, šatny) školy. Ve třídě toto opatření neplatí.

Online kurzy MS Office pro naše žáky
13.03.2020

Online kurzy MS Office pro naše žáky

Certifikovaný školitel firemních kurzů Excelu, Wordu a dalších kancelářských aplikací MS Office ITLektor (https://www.facebook.com/ITlektorcz) poskytl po dobu uzavření škol našim žákům přístup zdarma k online kurzům www.UmimExcel.cz.

Foto ke článku
12.03.2020

Nabídka psychologické pomoci pro rodiče

Vážení rodiče, milé děti,

v poslední době zažíváme všichni velmi neobvyklé situace, které mohou být psychicky náročné jak pro vás, dospělé, tak i pro další členy vaší rodiny, včetně dětí.