Foto ke článku
24.02.2021

Uzavření školní jídelny

Vážení rodiče,

od čtvrtka 25. 2. 2021 včetně do 8. 3. 2021 školní jídelna v naší škole nevaří. Je nutné, aby si děti nosily dostatečné množství jídla a pití na celou dobu pobytu ve škole. Obědy žákům na distanční výuce v tuto dobu nebudou vydávány.

Děkujeme za pochopení                                                                                vedení školy

Foto ke článku
27.01.2021

Výpis z vysvědčení - I. pololetí 20/21

Milí žáci,

I. a II. třídy obdrží výpis z vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020/2021 zítra ve škole, ostatní žáci najdou známky v systému Bakaláři. Papírovou podobu výpisu předají třídní učitelé, až bude škola otevřena.

Foto ke článku
31.12.2020

Výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

výuka od 4. 1. 2021 proběhne prezenčně pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Distanční výuka bude pro žáky 3. - 9. ročníků.

Školní družina bude fungovat ráno od 6.00 a odpolední do 16.00.

Rozrvrh pro prezenční a distanční studium bude zveřejněn 1. 1. 2021. Sledujte pečlivě kalendář MS Teams.

 

Foto ke článku
29.12.2020

STRAVOVÁNÍ od 4.1.2021

                                          STRAVOVÁNÍ od 4.1.2021

                                                          Žáci

Žáci  1. a  2.tříd:  strava přihlášena podle druhu platby.

Žáci  3. až 9. tříd: strava  odhlášena do 8.1. 2021. 

Žáci účastnící se distanční výuky mají nárok na stravu, budou-li chtít obědy odebírat přihlásí si je sami na www.strava.cz

Foto ke článku
14.12.2020

Sběr papíru - leden 2021

Foto ke článku
14.12.2020

Jak postupovat, když je COVID v mém nejbližším okolí

Možnost 1: dítě není pozitivní, ale bylo nebo je v rizikovém kontaktu s pozitivní osobou – situaci nahlásit škole a dítě zůstává v karanténě 10 dní od rizikového kontaktu. Je třeba dojít i na testy. K těmto krokům by Vás měla vyzvat KHS.

Možnost 2: dítě je pozitivní – ihned nahlásit ve škole. Do desetidenní karantény musí jít současně spolužák sedící s pozitivním dítětem v lavici a také ti, kteří s ním obědvali (důvodem je sundání roušky při svačině a při obědě). Budete informováni dopisem KHS a vyzváni k testům na COVID. Karanténa z důvodu nemocného spolužáka se vztahuje pouze na dítě (pokud samo neonemocní), nikoliv na ostatní členy v domácnosti.

Foto ke článku
07.12.2020

JAK TENTO ROK PROBĚHNOU PŘIJÍMACÍ A MATURITNÍ ZKOUŠKY?

Foto ke článku
26.11.2020

Návrat žáku do školy od 30. 11. 2020

V pondělí 30. 11. 2020 nastupují žáci celého I. stupně a žáci 9. ročníků k prezenční výuce.
Žáci 6., 7., 8. ročníků budou nastupovat v rámci rotace:
  • 30. 11. - 4. 12. - 8. ročníky
  • 7. 12. - 11. 12. - 6. a 7. ročníky
  • 14. 12. - 18. 12. - 8. ročníky
  • 21. 12 – 22. 12. - 6. a 7. ročníky 

Školní družina pro žáky III. ročníku bude z organizačních důvodů pouze do 14.30

Foto ke článku
23.11.2020

STRAVOVÁNÍ OD 30. 11. 2020

STRAVOVÁNÍ OD 30. 11. 2020

Dovolujeme si vás informovat o přihlašování, odhlašování a výdeji obědů.

Žáci

Od 30. 11. 2020 mají všichni žáci obědy automaticky hromadně přihlášeny.

 Žáci II. stupně na distanční výuce, kteří nebudou chtít obědy odebírat si je sami odhlásí

na www.strava.cz

Zaměstnanci 

Zaměstnanci si sami stravu přihlásí na www.strava.cz

Výdej obědů: prezenční výuka 11:25 -13:30 (dle rozpisu třídy)

                            distanční výuka 13:35 -14:00 (oběd s sebou do menu boxu)

ANJA školní jídelny, s.r.o.

20. 11. 2020

Foto ke článku
16.11.2020

Otevření školy pro 1. a 2. třídy

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. bude v 1. a 2. třídách obnovena prezenční výuka. Výuka bude pokračovat dle obvyklého rozvrhu s možností flexibilních změn. Zejména se jedná o pravidelné vycházky (min. 1 hodina denně) a změnu v době výuky TV a hudební výchovy.

Školní družina je v provozu v obvyklém čase od 6.00, po dobu omezení kontaktů maximálně do 16.00. Vzhledem k personálním možnostem školy Vás prosíme o minimalizaci času, který děti v ŠD stráví.

Kontakty se budeme snažit minimalizovat. Odpoledne bude mít každá třída svou paní vychovatelku. Brzy ráno a na konci provozní doby budou děti v jedné místnosti. Činnost bude organizována tak, aby děti byly od sebe v bezpečné vzdálenosti.

Ráno se pro nedružinové děti škola otevře v 7.35. Vchod u knihovny.

Prosíme Vás, abyste každý den vybavili své děti dostatečným množstvím ČISTÝCH roušek.

Vzhledem k nově vybudované rekuperaci, budeme toto kombinovat s klasickým větráním. Vždy větrání okny v době hodinové vycházky dětí.

Vzhledem k plánovaným pobytům dětí venku, Vás žádáme o vhodné a dostatečné oblečení dětí.

Organizace 18. 11. - 20. 11.:

1. A a 1. B ve svých kmenových třídách (přízemí sever)

2. A a 2. C v kmenových třídách 3.tříd v 1.(zeleném) patře

2. B ve své kmenové třídě ve 2. (růžovém) patře

Šatna 2. A dočasně přemístěna do jiné šatny, aby děti měly minimální kontakt.

Foto ke článku
19.10.2020

Aktualizace webového prohlížeče

Pro správné používání programu MS Teams je důležité mít aktualizovaný webový prohlížeč,

doporučujeme používat Google Chrome nebo Edge.

        

Foto ke článku
14.10.2020

Návodná videa od pana učitele Kupra (MS Teams)

Přihlášení do MS Teams

Stažení zadání v MS Teams

Odevzdání úkolu v MS Teams