Kalendář akcí

Učitelé

I. stupeň
I.A Mgr. Radmila Ráczová radmila.raczova@zspastelka.cz
I.B Mgr. Eva Fuchsová eva.fuchsova@zspastelka.cz
I.C Mgr. Hana Morcová hana.morcova@zspastelka.cz
II.A Mgr. Irena Sofínová irena.sofinova@zspastelka.cz
II.B Mgr. Hana Jeníková hana.jenikova@zspastelka.cz
II.C Mgr. Vlasta Blahová vlasta.blahova@zspastelka.cz
III.A Mgr. Ivana Kozubová ivana.kozubova@zspastelka.cz
III.B Mgr. Michaela Kerdová michaela.kerdova@zspastelka.cz
 IV.A Mgr. Iveta Váňová iveta.vanova@zspastelka.cz
 IV.B Mgr. Věra Martincová vera.martincova@zspastelka.cz
 V.B Bc.  Pavel Kupec pavel.kupec@zspastelka.cz
 V.A Mgr. Jana Kouřilová jana.kourilova@zspastelka.cz
II. stupeň
 VI.A Mgr. Tomáš Kupr tomas.kupr@zspastelka.cz
 VI.B Mgr. Eva Kličková eva.klickova@zspastelka.cz
 VII.A Mgr. Klára Kosáková klara.kosakova@zspastelka.cz
 VII.B Mgr. Monika Vejražková monika.vejrazkova@zspastelka.cz
 VII.C Bc. Monika Halířová monika.halirova@zspastelka.cz
 VIII.A Mgr. Lenka Dvořáčková lenka.dvorackova@zspastelka.cz
 VIII.B Mgr. Zdenek Hanuš zdenek.hanus@zspastelka.cz
IX.A Mgr. Dagmar Vagenknechtová dagmar.vagenknechtova@zspastelka.cz
IX.B Bc. Olga Petráňová  olga.petranova@zspastelka.cz

 

 

 

Ostatní vyučující
Mgr. Petra Vaňková (Aj, Tv) petra.vankova@zspastelka.cz 
Mgr. Jitka Pabištová 1.st. jitka.pabistova@zspastelka.cz
Mgr. Petra Syrovátková (Aj, Tv, CaZ) petra.syrovatkova@zspastelka.cz
Mgr. Lucie Davídková (Aj) lucie.davidkova@zspastelka.cz
Mgr. Iva Kollinová (Hv) iva.kollinova@zspastelka.cz
Mgr. Dana Veselá (Čj, Ov) dana.vesela@zspastelka.cz
PaedDr.Soňa Čapková (M, CH) sona.capkova@zspastelka.cz
Milan Šíp (Tv)  
Mgr. Aneta Vosejpková (Tv, Ov)                        aneta.vosejpkova@zspastelka.cz
Mgr. Vlasta Skořepová (Aj) vlasta.skorepova@zspastelka.cz
Mgr. Jan Duchek (M, TP, Tv) jan.duchek@zspastelka.cz

Ostatní zaměstnanci

Výchovní poradci Mgr. Irena Sofínová (žáci s SPU, IVP)
  Mgr. Iva Kollinová (řešení výchovných problémů, kariérové poradenství)
Školní psycholog Mgr. Zuzana Sedláčková
Školní pedagog Mgr. Petra Bečvárovská (specializace: logopedie)
  Mgr. Markéta Rýdlová (specializace: žáci s poruchami chování)
Koordinátor ŠVP Mgr. Vlasta Skořepová
  Mgr. Lenka Dvořáčková
ICT koordinátor Mgr. Jan Duchek, Mgr. Tomáš Kupr
Koordinátor enviromentální výchovy Mgr. Hana Jeníková (I. stupeň)
  Mgr. Klára Kosáková (II. stupeň)
Preventista sociálně patologických jevů Mgr. Petra Syrovátková
Asistenti pedagoga Marie Reslová
  Kristina Hlaváčová                 
Gabriela Schiberová
  Magdaléna Tomanová            
  Milada Návojová
Školní asistentky                                                                 Alena Hrušková, Jana Beránková

Vychovatelky školní družiny

Jitka Nevrlá (vedoucí vychovatelka)
Vladimíra Sluková
Marie Vlníková
Alena Hrušková
Jana Beránková