01.12.2022

OP JAK

OP JAK 2022 byl spolufinancován Evropskou unií. 

Cíl projektu 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/, spolupráce s rodiči dětí, žáků. 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001747 

08.10.2019

Projekt 9/2017 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Datum zahájení projektu: 01.09.2017
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.08.2019