Informace podle zákona 106/99

Oficiální název školy Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325, příspěvková organizace
Adresa školy 17.listopadu 1325, Mladá Boleslav
Zřizovatel Statutární město Mladá Boleslav
Statutární zástupce Mgr. Jan Duchek
Zástupce Mgr. Dana Veselá, Mgr. Monika Vejražková
Školská rada předseda Petra Zápotocká
Identifikátor školy 600 049 221
IZO škola 102 326 924
IZO školní družina 113 600 224
75034077
Vzdělávací program školy ŠVP pro Pastelka III. č. j. 3108/2007/13/22