Informace podle zákona 106/99

Oficiální název školy Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325, příspěvková organizace
Adresa školy 17.listopadu 1325, Mladá Boleslav
Zřizovatel Statutární město Mladá Boleslav
Statutární zástupce Mgr. Iva Kollinová,
Zástupce Mgr. Dana Veselá, Mgr. Jan Duchek
Školská rada předseda Ing. Vladislava Konečná
Identifikátor školy 600 049 221
IZO škola 102 326 924
IZO školní družina 113 600 224
75034077
Vzdělávací program školy ŠVP pro Pastelka II. č. j. 3108/2007/13