Foto ke článku
05.12.2023

Vánoční přání pro rodiče a děti naší MŠ

Foto ke článku
20.11.2023

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S FKMB

Foto ke článku
20.11.2023

Sportovní dopoledne s FKMB

Foto ke článku
05.11.2023

FOTBALOVÉ DOPOLEDENE S FKMB

Foto ke článku
25.10.2023

Zapojení MŠ do programu J.A.Komenského

Naše mateřská škola se spolu se základní školou zapojila do

Operačního Programu Jana Amose Komenského

nazývaného také Šablony

Budeme z něj čerpat finanční prostředky na

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Při využití forem

· projektová výuka ve škole i mimo školu

· zážitková pedagogika

· vzdělávání s využitím nových technologií

Těší nás, že děti budou mít možnost zapojit se do množství zajímavých aktivit, které budou hrazeny již zmíněným programem (Šablonami OP JAK)

U jednotlivých akcí Vás budeme informovat, zda je akce hrazena rodiči nebo v rámci Šablon.

Foto ke článku
09.06.2023

Kontaktní údaje - zástupkyně MŠ

Informace pro včechny, kteří potřebují

v neodkladných záležitostech jednat 

se zástupkyní MŠ paní SOŇOU LUKAVCOVOU

TEL.: 601 365 564

MAIL: sona.lukavcova@zspastelka.cz

Foto ke článku
29.05.2023

FOTBALOVÉ DOPOLEDNE NA STADIONU FK

Foto ke článku
24.05.2023

INFORMACE PRO RODIČE - ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO

ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO

Oznamujeme vám, že vzhledem k navýšení vstupních cen potravin je s platností od 1.5.2023 stanovena cena stravného takto:

 

Složení denní stravy:
přesnídávka, oběd, odpolední svačina, nápoje.

 

Děti
50 Kč/ den
děti
do 6ti let
CENA OD 1. 5. 2023
Děti
53 Kč/ den
děti
od 7mi let
CENA OD 1. 5. 2023
Foto ke článku
31.03.2023

Informace k přípravné třídě

Základní škola Mladá Boleslav

Komenského náměstí 91

293 01 Mladá Boleslav

příspěvková organizace

 

Přípravná třída ve školním roce 2023/2024

 

§ Ve školním roce 2023/2024 budeme v naší škole otevírat jednu přípravnou třídu s kapacitou 10 až 15 dětí.

§ Vzdělávání dětí v přípravných třídách je specifické propojením předškolního a základního vzdělávání a docházka je po dobrovolném přihlášení povinná.

§ Na pomůcky, pracovní sešity a další potřebné vybavení částečně přispívá škola, zbytek hradí rodiče.

§ Děti v přípravné třídě budou mít možnost chodit na obědy do školní jídelny, svačiny si budou nosit z domova.

§ Děti se budou moci přihlásit do školní družiny.

§ Vyučování bude probíhat od 8:00 do 11:45.

§ Přihlašování dětí bude možné ve dnech 2. 5. – 4. 5. 2023 a 9. 5. – 11. 5. 2023 v časech 14:00 – 16:30, přihlášku do přípravné třídy vytiskněte ze stránek školy www.2zsmb.cz v sekci “Žádosti a formuláře”. Vyplněnou přihlášku, kopii rodného listu a zprávu z poradenského zařízení, ve které je povolen odklad a doporučena přípravná třída, doneste v příslušných dnech zástupkyni ředitele Mgr. Marii Tomsové, v přízemí hlavní budovy Komenského náměstí 91. Pro případné dotazy pište na marie.tomsova@2zsmb.cz.

 

Kritéria zařazování dětí do přípravné třídy Základní školy Mladá Boleslav,

Komenského náměstí 91 pro školní rok 2023/2024

 

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti,

kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a poradenským zařízením doporučena přípravná třída (nutné doložit).

V případě překročení maximální kapacity přípravné třídy budou přijímáni uchazeči dle následujících kritérií:

 

1. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu,

v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, města Mladá Boleslav.

 

2. Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu,

v případě cizince s místem pobytu mimo město Mladá Boleslav.

 

3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého

pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy.

 

O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhodne ředitel školy do 31. 5. 2023 a výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách školy a při vstupu do obou budov naší školy.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné zařadit do přípravné třídy všechny uchazeče

splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří

konkrétní kritérium splňují. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol,

který bude následně zveřejněn na webových stránkách školy.

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

 

Mgr. Bc. Matěj Povšík, ředitel školy

Foto ke článku
23.03.2023

Poděkování Fotbalovému klubu Mladá Boleslav

Dne 22.3.2023 se uskutečnilo další báječné sportovní dopoledne

pro předškoláky.

Velice děkujeme všem trenérům FKMB, kteří se dětem

věnovali a podpořili tak další pohybové dovednosti

předškoloních dětí formou sportovních her na

městském stadionu.

Děti si to náramně užily a přálo nám i bezvadné jarní počasí.

 

Foto ke článku
23.03.2023

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S FKMB

Foto ke článku
14.03.2023

MODRÁ TŘÍDA - NÁVŠTĚVA MINIZOO 6.3.2023

Foto ke článku
01.12.2022

VZDĚLÁVACÍ AKCE ZELENÉ TŘÍDY - PROGRAM V ZAHRADĚ DDM

Foto ke článku
02.11.2022

Říjen - MODRÁ TŘÍDA - návštěva zahrady DDM

Foto ke článku
01.11.2022

Halloweenský večer v MŠ

Foto ke článku
27.10.2022

PODZIMNÍ FOTBAL S FKMB - MODRÁ TŘÍDA

Foto ke článku
16.10.2022

První podzimní sportovní akce s FK MB - ZELENÁ TŘÍDA

Foto ke článku
13.10.2022

Exkurze Žlutá třída - zahrada DDM

Foto ke článku
22.09.2022

Výlet Botanicus Modrá a Žlutá třída