Foto ke článku
22.06.2022

Poděkování

Foto ke článku
14.06.2022

Rozhodnutí o výsledku zápisu

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

rozhodnutí o výsledku „zvláštních zápisů pro děti migrující z Ukrajiny“ si můžete vyzvednout na  sekretariátu Základní školy a Mateřské školy mladá Boleslav, 17.listopadu 1325 dne (20.6.2022, 7.30-15.00). Bude vám zde v případě nepřijetí také sdělena informace o možnostech dalšího postupu při zapisování dětí do MŠ Čtyřlístek (pavilon Putna – Michalovice), kde má statutární město Mladá Boleslav volné kapacity.

 

Шановні батьки та законні представники!

Рішення про результати «спеціального зарахування дітей, які мігрують з України» ви можете забрати в Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325 о (20.6.2022, 7.30-15.00). У разі відмови в зарахуванні вам також нададуть інформацію про можливості та подальші дії для зарахування дітей до дитячого садка Чтиржлістек (Павільйон Путна - Міхаловіце), де статутне місто Млада Болеслав має вільні місця.

 

Mgr. Iva Kollinová

Ředitelka školy

Foto ke článku
24.05.2022

Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Od pátku 1.7.2022 do středy 31.8.2022 bude provoz MŠ do 16 hodin

Pokud bude Vaše dítě navštěvovat mateřskou školu v době letních prázdnin, platby za prázdninový provoz uhraďte ve dnech:

po 13.6.2022 v 7.00 – 8.30, 12.30 – 14.00

út  14.6.2022 v 7.00 – 8.30, 12.30 – 14.00

Nejprve stravné v kanceláři školní jídelny, firma ANJA.                                                                                           

Školné na sekretariátu ZŠ Pastelka, 100 Kč za každý započatý týden (netýká se předškoláků ve školním roce 2021/22). Připravte si menší bankovky. Pokud se v určené časy nemůžete osobně dostavit, může platby uhradit jakýkoliv zástupce (prarodiče, kamarádka…).

Pokud nebude částka v tyto dny uhrazena, dítě nemůže o letních prázdninách MŠ navštěvovat. Jestliže dítě o prázdninách nenastoupí, školné ani stravné se nevrací!

Seznam přijatých žáků do Mateřské školy 2022_2023
23.05.2022

Seznam přijatých žáků do Mateřské školy 2022_2023