Foto ke článku
13.03.2020

Informace pro rodiče dětí z mateřské školy

Oznámení

Statutární město Mladá Boleslav s účinností od 19. 3. 2020 zavírá na základě aktuální situace se šířením viru COVID – 19 tyto mateřské školy:

Mateřská škola Duha Mladá Boleslav, Novákova 1143, příspěvková organizace

Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace

Mateřská škola Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117, příspěvková organizace

Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, příspěvková organizace

Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, příspěvková organizace

Mateřská škola Michalovice

 

V provozu zůstávají tyto mateřské školy, ale pouze pro děti přihlášené k docházce do těchto škol:

 

Mateřská škola Čtyřlístek Mladá Boleslav, Havlíčkova 1000, příspěvková organizace

Mateřská škola Pampeliška Mladá Boleslav, Nerudova 797, příspěvková organizace

Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace

 

Základní škola a mateřská škola určená zřizovatelem pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil atd.:

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace