Dočasný změněný režim v MŠ (do odvolání):

Provoz mateřské školy je od 6,00 do 16,00.
 

Úvodní informace

Provoz mateřské školy je od 6,00 do 17,00.

Všechny děti se ráno od 6,00 do 7,00 scházejí v Zelené třídě – přízemí vlevo.

Ranní příchod – do 8,30 /i s odchodem rodičů z budovy/. V 8,30 se budova z bezpečnostních důvodů zamyká.

Odchod po obědě od 12,15 do 12,30 /i s odchodem z budovy/, odchod odpoledne od 14,00 do 17,00 /i s odchodem z budovy/.

Od 7,00 do 15,30/16,00 jsou děti ve svých třídách.

Ve Žluté třídě v sudé týdny provoz pouze do 15,00.

Do 17,00 je provoz pouze v jedné třídě.

Bližší informace naleznete vždy v pondělí ráno na hlavních dveřích budovy MŠ.

Do školky děti potřebují: bačkory nebo obuv s pevnou patou (ne pantofle), převlečení do třídy, převlečení na pobyt venku, pyžamo a do šatny náhradní spodní prádlo.

Omlouvání dětí

Při omlouvání nepřítomnosti dětí prosíme rodiče o zaslání SMS zpráv na telefon třídy do které dítě dochází.

Odhlášky stravování se provádí přímo u vedoucí školní jídelny /paní Sajdlová/ na telefonním čísle: 326 722 161.

Prosíme rodiče dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, aby po ukončení nemoci dítěte donesli ke kontrole notýsek s omluvenkou /notýsky obdržíte ve své třídě/.