Denní režim

 

6.00 – 8.30       Scházení dětí, hry a činnosti podle vlastní volby, individuální práce s dětmi

8.30 – 9.00       Řízené pohybové aktivity, včetně zdravotně preventivních cviků Osobní hygiena, dopolední svačina

9.00 – 9.30       Didakticky cílené činnosti, spontánní činnosti (délka dle věku dětí)

9.30 – 11.30     Příprava na pobyt dětí venku, dopolední vycházka, pobyt na zahradě

11.30 – 12.00   Převlékání, osobní hygiena, oběd

12.00 – 14.00   Vyzvedávání dětí a příprava na odpolední odpočinek. Četba pohádek, poslech poezie, relaxační hudby,

                         odpolední odpočinek, diferencovaný podle potřeb dětí. Klidové činnosti a aktivity pro děti s nižší potřebou

                         spánku

14.00 – 14.45    Převlékání, osobní hygiena, odpolední svačina

14.45 – 17.00    Hry a zájmové činnosti dětí, didakticky cílené aktivity, s ohledem na počasí ve třídě nebo na šk