Úvodní informace

Provoz mateřské školy je od 6,00 do 17,00.

Všechny děti se ráno od 6,00 do 7,00 scházejí v Zelené třídě – přízemí vlevo.

 

Ranní příchod – do 8,30 /i s odchodem rodičů z budovy/. V 8,30 se budova z bezpečnostních důvodů zamyká.

Odchod po obědě  v době 12:00-12:30 (do 12,30 i s odchodem z budovy), odchod odpoledne od 14,00 do 17,00 (i s odchodem z budovy).

Od 7,00 do 15,30/16,00 jsou děti ve svých třídách.

zelené třídě v sudé týdny provoz pouze do 15,00.

Do 17,00 je provoz pouze v jedné třídě.

Bližší informace naleznete vždy ráno na hlavních dveřích budovy MŠ - doporučujeme sledovat případné změny.

Do školky děti potřebují: bačkory nebo obuv s pevnou patou (ne pantofle), převlečení do třídy a zvlášť převlečení na pobyt venku, pyžamo a do šatny náhradní spodní prádlo.

Omlouvání dětí

Při omlouvání nepřítomnosti dětí prosíme rodiče o zaslání SMS zpráv na telefon třídy, do které dítě dochází.

Odhlášky stravování se provádí přímo u vedoucí školní jídelny /paní Sajdlová/ na telefonním čísle: 326 722 161.

Prosíme rodiče dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, aby omlouvali děti i písemně dle dohodnutého systému ve třídě (viz omluvný sešit).