Úvodní informace

Provoz mateřské školy je od 6,00 do 17,00.                                                         

Všechny děti se ráno od 6,00 do 7,00 scházejí v Zelené třídě – přízemí vlevo.

Ranní příchod dítěte do třídy do 8,15. V 8,30 se budova z bezpečnostních důvodů zamyká.

Odchod po obědě od 12,00 do 12,30 /i s odchodem z budovy/, odchod odpoledne od 14,00 do 17,00 /i s odchodem z budovy/.

Od 7,00 do 16,00 jsou děti ve svých třídách.

V Zelené třídě v liché týdny provoz pouze do 15,00.

Do 17,00 je provoz pouze v jedné třídě.

Bližší informace naleznete vždy v pondělí ráno na hlavních dveřích budovy MŠ.

 

Omlouvání dětí

Při omlouvání nepřítomnosti dětí prosíme rodiče o zaslání SMS zpráv na telefon třídy do které dítě dochází.

Odhlášky stravování se provádí přímo u vedoucí školní jídelny /paní Sajdlová/ na telefonním čísle: 326 722 161.

Prosíme rodiče dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, aby po ukončení nemoci písemně omluvili nepřítomnost dítěte do sešitu ve třídě