K zápisu do MŠ je nutné:

  • Dostavit se ve stanovený den k zápisu (stačí zákonný zástupce)
  • Vyplnit žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Doložit narození dítěte (rodný list)
  • Doložit státní příslušnost (OP, pas), u cizinců povolení k pobytu
  • Doložit trvalý pobyt (např. OP)
  • Odevzdat vyplněný evidenční list s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte včetně očkování