INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

probíhá bez přítomnosti dítěte.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve středu 3. 5. 2023 od 8 – 11, 13 – 16 hodin ve vestibulu 9. základní školy.

Pro zjednodušení administrace zápisů využijte jednotnou online žádost, která bude zpřístupněna od 14. 4. 2023 do 28. 4. 2023 ZDE
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Při vyplňování nezbytných informací v žádosti si, prosím, vyberte vhodný čas, ve kterém se dostavíte k zápisu. Touto registrací na Vámi zvolený čas chceme přispět k hladkému průběhu zápisu.

 

K zápisu je potřeba dodat:

  • vytištěnou online žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • celý evidenční list – ke stažení ze stránek MŠ
  • cizinci doklad o povolení k pobytu

Pro přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti, postupuje se podle kritérií!

Kritéria pro přijetí ZDE

Škola se při zápisu řídí vyhláškou o spádových obvodech mateřských škol a stanovenými kritérii

Školské obvody ZDE


 

Zápis dětí pro cizince

Na základě zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina), ve znění pozdějších předpisů, může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovit pro cizince zápis k předškolnímu vzdělávání v době od 1. června do 15. července 2023. Cizinec podle tohoto zákona, je ten, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zápis pro cizince se bude konat dne 5. 6. 2023 od 13.00 do 16.00 hodin v jednotlivých mateřských školách – více informací najdete na webových stránkách mateřských škol. Na tento zápis se vztahují pravidla pro zápis podle školského zákona.

  Potvrzení o očkování

  Školské obvody

  Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2022-23