ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se uskuteční 

v úterý 7. 5. 2024 od 9 – 11, 14 – 16 hodin 

v prvním patře mateřské školy, bez přítomnosti dítěte

Pro zjednodušení administrace zápisů využijte jednotnou online žádost, která bude zpřístupněna od 15. 4. 2024 do 5. 5. 2024

ZDE
Systém provede částečné vyplnění žádosti, kterou si v závěru vytisknete a doplníte chybějící údaje. S ostatními dokumenty osobně donesete k zápisu.

Při vyplňování nezbytných informací v žádosti si, prosím, vyberte vhodný čas, ve kterém se dostavíte k zápisu. Touto registrací na Vámi zvolený čas chceme přispět k hladkému průběhu zápisu. 

K zápisu je potřeba dodat:

  • vytištěnou online žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • vyjádření lékaře k žádosti o přijetí (je součástí žádosti o přijetí)
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • cizinci platný doklad o způsobu pobytu
  • u cizinců - vízum strpění (potvrzení o prodloužení ochrany nebo potvrzení o registraci do systému Ministerstva vnitra), potvrzení o místě pobytu v Mladé Boleslavi

Pro přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti, postupuje se podle kritérií!

Kritéria pro přijetí:

  • Děti, které dosáhnou v době do 31.8.2024 pěti let /předškolní docházka je povinná/nebo děti s odloženou školní docházkou
  • Děti, které mají trvalé bydliště v Mladé Boleslavi a spadají do příslušného obvodu
  • Děti, které mají trvalé bydliště v Mladé Boleslavi a nespadají do příslušného obvodu
  • Děti, které mají trvalé bydliště mimo Mladou Boleslav

Škola se při zápisu řídí vyhláškou o spádových obvodech mateřských škol a stanovenými kritérii.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude zveřejněno 27. 5. 2024 na webových stránkách a na vstupních dveřích ZŠ i MŠ