INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

probíhá bez přítomnosti dítěte.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve středu 4. 5. 2022 od 8 – 12, 13 – 16 hodin ve vestibulu 9. základní školy.

Pro zjednodušení administrace zápisů využijte jednotnou online žádost, která bude zpřístupněna od 18. 4. 2022 do 2. 5. 2022 ZDE
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Při vyplňování nezbytných informací v žádosti si, prosím, vyberte vhodný čas, ve kterém se dostavíte k zápisu. Touto registrací na Vámi zvolený čas chceme přispět k hladkému průběhu zápisu.

 

K zápisu je potřeba dodat:

  • vytištěnou online žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • doložení řádného očkování dítěte (možnost stáhnout formulář na našich webových stránkách v sekci Dokumenty)
  • cizinci doklad o povolení k pobytu

Pro přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti, postupuje se podle kritérií!

Kritéria pro přijetí ZDE

Škola se při zápisu řídí vyhláškou o spádových obvodech mateřských škol a stanovenými kritérii

Školské obvody ZDE

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na našich internetových stránkách 23. 5. 2022, stejně tak i na vstupních dveřích MŠ a ZŠ

  Kritéria pro přijetí MŠ - 22/23

  Školské obvody

  Potvrzení o očkování