Pro bezhotovostní úhrady slouží uvedené bankovní účty. Při každé platbě prosím uvádějte přidělený variabilní symbol, jméno dítěte a případně třídu. Bez těchto údajů nemůžeme Vaši platbu přiřadit.

Bankovní účet pro platby do třídního fondu žáků ZŠ:

Fio banka: 2401714185/2010
Prosím o zasílání těchto záloh na účet u Fiobanky

Bankovní účet pro platby poplatků za mateřskou školu nebo školní družinu:

Česká spořitelna: 19 - 484779339/0800
Účet u České spořitelny je určen pouze pro poplatky školní družiny či mateřské školy.